Właścicielem sklepu Przemax.pl jest:

Przemysław Marciniak

ul. Kołłątaja 53

61-6413 Poznań

NIP783-126-91-51

REGON: 301025079

Numer konta: Alior Bank 23 2490 0005 0000 4530 3008 6255

Email: przemax-sklep@wp.pl

Tel. 730-740-460

Dane do korespondencji:

P.H.U.”Przemax”

ul. Hugona Kołłątaja 53

61-413 Poznań

DEFINICJE

1.      Sklep internetowy – sklep internetowy Przemax.pl dostępny pod adresem

www.przemax.pl

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • P.H.U.PRZEMAX– sprzedawca – Przemysław Marciniak
 • prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU PRZEMAX Przemysław Marciniak  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kołłątaja 53 , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, NIP: 783-126-91-51 , REGON: 301025079
 • Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Przemax.pl
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Przemax.pl

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Przemax.pl polegają na:

 • umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
 • kontakt z Przemax.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,

OFERTA HANDLOWA

 1. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty internetowej sklepu, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta ,która wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży
 3. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest poprawna rejestracja klienta (wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego łącznie z zaakceptowaniem warunków regulaminu, oraz pozostałych obowiązujących warunków sprzedaży).
 4. Przemax.pl dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy           PHU PRZEMAX  .Nadesłana wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania. Wycena nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 5. PHU PRZEMAX zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 6. Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od PHU PRZEMAX  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać poprzez:

Złożenie zamówienia uprawnia Firmę PHU PRZEMAX  do wystawienia odpowiednich dokumentów bez konieczności wcześniejszego uzyskania podpisu klienta, oraz do wysłania ich pocztą na adres wskazany w złożonym zamówieniu. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrującego. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie przez Klienta co najmniej następujących danych:

 • dane osobowe (imię, nazwisko),
 • dane teleadresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia,

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez firmę PHU PRZEMAX przyjęte do realizacji. Sklep Przemax.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Na produkty nietypowe, rzadko sprzedające się i wymagające zamówienia typowo pod klienta sklep Przemax.pl zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty zadatku w wysokości od 20-30% wartości zamawianych produktów. O czym niezwłocznie klient zostanie powiadomiony w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia realizacji zamówienia dopiero po wpłynięciu zaliczki na konto Sklepu. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania od klienta wiadomości e-mail o potwierdzeniu warunków sprzedaży.

PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupów w sklepie Przemax.pl można wybrać jedną z dwóch form płatności za zamówione produkty:
 • a) Przelew bankowy – Przelew należności na konto sklepu.
 • b) Pobranie (Kurier) – Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) – kwota pobrania doliczana jest do kosztów transportu.
 • c) Płatność gotówkowa (Odbiór osobisty) w siedzibie P.H.U.PRZEMAX

W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar wysyłamy dopiero z chwilą wpłynięcia na konto sklepu Przemax.pl płatności wraz z kosztami wysyłki.

TRANSPORT

 1. Przesyłki realizujemy transportem kurierskim.
 2. Koszt danej przesyłki uzależniony jest od rodzaju towaru (rozmiar, waga).
 3. W niektórych zamówieniach koszty przesyłki mogą się zwiększyć ze względu na powiększony gabaryt danego produktu. W takim przypadku po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik naszej firmy w celu uzgodnienia szczegółowych kosztów przesyłki.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Przemax.pl, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Prosimy o uwzględnieniu powyższego podczas dokonywania zakupu.
 5. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą uważane za anulowane.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zostanie poinformowany o terminie realizacji podczas weryfikacji złożonego zamówienia przez konsultanta Sklepu Przemax.pl, drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną, która odbywa się w ciągu 2-3 dni (dni robocze) od momentu złożonego zamówienia.

GWARANCJA

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Przemax.pl posiadają gwarancję producenta.

2. Podstawą do reklamowania produktu jest dowód zakupu – faktura VAT.

ZWROTY ZMÓWIEŃ

1   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie i prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (DzU z 24.06.2014, poz. 827) klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podanie przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki po uprzednim poinformowaniu w formie pisemnej o chęci zwrotu towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztu towaru w ciągu 14 dni roboczych przelewem na konto Kupującego. Koszt przesyłki towaru nie będzie ponoszony przez Sklep internetowy. W przypadku zwrotu produktów z Darmową Dostawą  zwrot środków pieniężnych zostanie  potrącony o koszty transportu według obowiązujących stawek transportowych widniejących w zakładce koszty transportu.

2   Rezygnacja z zakupu jest możliwa tylko wtedy, gdy towar jest nieuszkodzony i znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Za ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu zwracanego towaru odpowiedzialność ponosi Klient zwracający towar. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów montażu lub użytkowania (dotyczy to także opakowania). Jeżeli towar nosić będzie ślady montażu lub użytkowania, zwrot nie będzie przyjęty i zostanie odesłany na koszt Klienta.

REKLAMACJA

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkody, w momencie odbioru przesyłki.

o  W przypadku gdy ten warunek nie zostanie spełniony sklep będzie oddalał te reklamacje(regulamin firm kurierskich dotyczący odbioru przesyłek)

o  Protokół szkody należy dostarczyć do sklepu Przemax.pl w ciągu 7dni od daty otrzymania przesyłki drogą pocztową na adres: ul. Kołłątaja 53 Poznań 61-413, pocztą elektroniczną na adres:przemax-sklep@wp.pl

o  Jeśli wygląd zewnętrzny przesyłki wzbudza zastrzeżenia , należy niezwłocznie napisać protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzenia w transporcie.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikających z wad fabrycznych produktów będą rozpatrywane po zgłoszeniu pisemnym drogą elektroniczną na adres:przemax-sklep@wp.pl bądź listową na adres sklepu PHU.PRZEMAX ul. Kołłątaja 53 Poznań 61-413 w ciągu terminu ustawowego 14 dni od otrzymania danego zgłoszenia.

KORYGOWANIE DOKUMENTÓW

 1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do firmy PHU.PRZEMAX. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią firmy PHU PRZEMAX i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie i akceptację regulaminu Sklepu Przemax.pl
 2. Zawartość sklepu Przemax.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące prezentowanych produktów na stronie sklepu www.przemax.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Sklepu internetowego www.przemax.pl
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę PHU PRZEMAX  i Grupa Allegro Sp. z o.o swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Przemax.pl (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 5. Sklep Przemax.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów i umieszczonych zdjęciach.
 6. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.
 7. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym Klientom najniższe możliwe ceny.
 8. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Poznaniu wedłu siedziby PHU PRZEMAX
 9. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego i inne właściwe.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2018

 

R O D O

Czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę

danych osobowych : tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej w celu przygotowywania oferty, zawarcia umowy, wystawienia dokumentacji sprzedażowej oraz dla celów księgowych.

 

TAK       /       NIE

 

                                                         ……………………………………….

                                                         data i podpis Klienta

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu wysyłając do naszej firmy prośbę drogą: telefoniczną, elektroniczną, pisemnie, osobiście. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest nasza Firma: PHU PRZEMAX

z siedzibą w Poznaniu ul. Kołłątaja 53